Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang peilt de mening van de Leuvenaars – Uw mening telt

Vlaams Belang peilt de mening van de Leuvenaars – Uw mening telt
Lokaal @ Vlaams Belang
De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen komt stilaan op gang . Op 14 oktober 2018 is het aan de Leuvense kiezer om het beleid van het huidige stadsbestuur te beoordelen.

In de afgelopen jaren is het Vlaams Belang in de gemeenteraad de waakhond van het stadsbestuur geweest. Of het nu gaat om het beleid van het schepencollege inzake huisvesting, sociale zaken, financiën, middenstand, veiligheid of mobiliteit; het zijn stuk voor stuk beleidsdomeinen waarop Hagen Goyvaerts als gemeenteraadslid alert en kritisch is geweest op het gevoerde beleid maar ook tekortkomingen en problemen heeft aangekaart.

In aanloop naar de verkiezingen lanceert het Leuvense Vlaams Belang een internet-enquête via haar website www.leefbaarleuven.be en via het facebook-profiel Vlaams Belang Leuven onder de titel “Uw mening telt”. Met deze enquête wil Vlaams Belang Leuven van de inwoners weten in welke mate de vele verkiezingsbeloften van 2012 van CD&V en Sp.a werden gerealiseerd? Zijn de Leuvenaars als inwoner tevreden over het gevoerde beleid? Is de Leuvense handelaar en middenstander tevreden over de initiatieven en de ondersteuning van het schepencollege of had men meer of beter verwacht? Is het stadsbestuur tegemoet gekomen aan de noden van de ondernemingen die zich in Leuven komen vestigen? Hoe ervaart de inwoner de veiligheid, de leefbaarheid, de netheid en de bereikbaarheid van zijn buurt? Hoe zit het met de mobiliteit? Kan men nog tegen een betaalbare prijs een woning huren of kopen? Hoe zit dat met de kinderopvang in de buurt? Komt het stadsbestuur tegemoet aan de verzuchtingen van jonge mensen, senioren en bejaarden?

Kortom, heeft het Leuvense stadsbestuur zich in de afgelopen jaren bezig gehouden met de werkelijke noden en bekommernissen van de man en de vrouw in de straat?

De enquête omvat een 36 vragen over algemene onderwerpen zoals politie en veiligheid, sociaal beleid, sport, cultuur en verenigingsleven, mobiliteit en milieu, het Vlaams karakter, identiteit en integratie en goed bestuur. De resultaten van de enquête zal het Vlaams Belang gebruiken als basis voor het Leuvense verkiezingsprogramma. Een verkiezingsprogramma met inspraak van het volk. Dus niet een programma voor het volk maar ook door het volk!